Η έκθεση

Οργάνωση της έκθεσης
Το εκθεσιακό υλικό οργανώνεται γύρω από δύο διαφορετικούς άξονες, που λειτουργούν παράλληλα και συμπληρωματικά. Σύμφωνα με τον πρώτο,
που αποτελεί και τον κύριο κορμό της έκθεσης, τα εκθέματα τοποθετούνται κατά χρονολογική σειρά ακολουθώντας την εξέλιξη της ιστορίας της ένδυσης από τις απαρχές της έως και τη σύγχρονη εποχή. Το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται αποκλειστικά στον ελλαδικό χώρο αλλά εμπλουτίζεται με ενδύματα και από άλλους πολιτισμούς. Οι ενότητες που προκύπτουν είναι οι ακόλουθες:

- Σωματογραφία                            
- Αρχαιοελληνικό ένδυμα               
- Κοπτικά ενδύματα                   
- Βυζαντινά - μεσαιωνικά ενδύματα            
- Αναγεννησιακό ένδυμα                           
- Ευρωπαϊκή μόδα του 18ου αιώνα

- Δυτική μόδα του 1800
- Δυτική μόδα του 1860-1890
- Δυτική μόδα του 1900
- Δυτική μόδα του 1910-1930
- Δυτική μόδα του 1940-2010

                                                                                                                                                                                       1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

 
Το συνέδριο υποστηρίζεται από το
TEXMEDIN Project

Το TEXMEDIN Project συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Χορηγός Φιλοξενίας


.
 

Διοργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα

Moυσείο Μπενάκη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο