Η έκθεση

Παράλληλα με τις παραπάνω ενότητες θα αναπτύσσεται και μια σειρά από μικρότερες ενότητες, στις οποίες τα εκθέματα θα ομαδοποιούνται ανάλογα
με τη χρήση τους. Οι ενότητες αυτές θα υπογραμμίζουν το γεγονός ότι το ένδυμα, πλην των άλλων, χαρακτηρίζει και ενοποιεί συγκεκριμένες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές ομάδες, επιτελεί διαφορετικές λειτουργίες και καλύπτει ποικίλες ανάγκες. Οι μικρότερες αυτές ενότητες, που εμπλουτίζουν
το εκθεσιακό υλικό και προκαλούν με παιγνιώδη τρόπο το ενδιαφέρον του επισκέπτη, είναι οι ακόλουθες:
             Μεταμφίεση - Δρώμενα - Θέατρο
             Τελετουργικά ενδύματα - Εκκλησιαστικά άμφια
             Ενδύματα που σχετίζονται με τους σημαντικότερους σταθμούς του κύκλου της ζωής (γέννηση, παιδική ηλικία, γάμος, πένθος, κ.λπ.)
             Τοπικές φορεσιές
             Στρατιωτικές στολές και στολές εργασίας
             Αθλητική ένδυση
             Ενδύματα μιας χρήσης
             Ενδύματα που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση του σώματος ή προκαλούν την παραμόρφωσή του
             Εσώρουχα
                                                                                                                                                                                             1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

 
Το συνέδριο υποστηρίζεται από το
TEXMEDIN Project

Το TEXMEDIN Project συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Χορηγός Φιλοξενίας


.
 

Διοργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα

Moυσείο Μπενάκη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο