Η έκθεση

Τέλος, περνώντας από το ανώνυμο στο επώνυμο, από το απρόσωπο στο προσωπικό, ένα τμήμα της έκθεσης είναι αφιερωμένο στις
«γκαρνταρόμπες» συγκεκριμένων ατόμων, για να φωτιστεί η στενή σχέση της προσωπικότητας του ανθρώπου με τις ενδυματολογικές του επιλογές.
Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, υιοθετώντας μια συλλεκτική πολιτική που ξεπερνά αυτήν ενός απλού θεματικού μουσείου, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Μουσείου Πολιτισμού του Ενδύματος. Γι’ αυτό, συλλέγει κάθε ένδυμα, κάθε εξάρτημα αμφίεσης, κάθε έντυπο ή αντικείμενο που κάποια στιγμή θα συμβάλει στην ενδυματολογική έρευνα.
Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας η «γκαρνταρόμπα» ενός ατόμου, η συστηματική παρακολούθηση της ενδυματολογικής εξέλιξης παιδιών από επιλεγμένες περιοχές σε όλη τη χώρα γίνονται αντικείμενο έρευνας και συλλογής. Διαφυλάσσονται με τον τρόπο αυτό πάμπολλα ενδυματολογικά, οικονομικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, ακόμα και ψυχολογικά στοιχεία, χρήσιμα για τον μελλοντικό ερευνητή της ιστορίας του ενδύματος.

                                                                                                                                                                                          1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

 
Το συνέδριο υποστηρίζεται από το
TEXMEDIN Project

Το TEXMEDIN Project συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Χορηγός Φιλοξενίας


.
 

Διοργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα

Moυσείο Μπενάκη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο