Πρόγραμμα - Περιλήψεις

 

Ολοκληρώθηκε η κατάθεση προτάσεων για ανακοίνωση και το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι πλέον διαθέσιμο.
Παρακαλούμε ανοίξτε το σχετικό συνημμένο αρχείο (σε μορφή pdf).

Σημαντικές ημερομηνίες
30 Οκτωβρίου 2009
               Προθεσμία για την υποβολή προτάσεων ανακοινώσεων και περιλήψεων /  Προ-εγγραφή στο συνέδριο
15 Νοεμβρίου 2009                Ενημέρωση των ομιλητών για την απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής σχετικά με την αποδοχή των προτάσεων                                                 επιστημονικών ανακοινώσεων
30 Νοεμβρίου 2009               Ανακοίνωση του προγράμματος του συνεδρίου στην ιστοσελίδα μας
15 Δεκεμβρίου 2009              Προθεσμία για την αποστολή δελτίων συμμετοχής στο συνέδριο και την πληρωμή των τελών.
                                                Διευκρινίζουμε ότι συμμετοχές θα γίνονται δεκτές και μετά τη λήξη της προθεσμίας, ωστόσο όσοι επιθυμούν να                                                 παρακολουθήσουν το συνέδριο καλό είναι να εγγραφούν πριν από τη λήξη της προθεσμίας, ώστε να διευκολυνθεί η                                                 καλύτερη προετοιμασία της διοργάνωσης.

Οι περιλήψεις των ανακοινώσεων είναι πλέον διαθέσιμες. Παρακαλούμε ανοίξτε το σχετικό συνημμένο αρχείο (σε μορφή pdf).

 
Το συνέδριο υποστηρίζεται από το
TEXMEDIN Project

Το TEXMEDIN Project συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Χορηγός Φιλοξενίας

 

Διοργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα

Moυσείο Μπενάκη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο