Σκοπός και περιεχόμενο συνεδρίου

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για την παρουσίαση επιστημονικής ανακοίνωσης σε μία από τις παραπάνω ενότητες, αποστέλλοντας σύντομη περίληψη (250 λέξεων περίπου) στα αγγλικά ή ελληνικά, καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Η διάρκεια των εισηγήσεων θα είναι 15 λεπτά.
Οι προτάσεις σας θα πρέπει να αποσταλούν στη Δρ Μάρλεν Μούλιου, συντονίστρια του συνεδρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mmouliou@gmail.com
Η έγκαιρη αποστολή των συμμετοχών θα βοηθήσει την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου να καταρτίσει το τελικό πρόγραμμα και να καθορίσει τον τελικό χρόνο διάρκειας των εισηγήσεων.
Προθεσμία για την υποβολή προτάσεων & περιλήψεων: 30 Οκτωβρίου 2009.

Στόχος και επιδίωξή μας είναι η έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου σε ειδικό τόμο του επιστημονικού περιοδικού Ενδυματολογικά, το οποίο εκδίδεται από το Πελοποννησιακό Λαογραφικό  Ίδρυμα.

                                                                                                                                                                                                                      1 - 2 - 3

 
Το συνέδριο υποστηρίζεται από το
TEXMEDIN Project

Το TEXMEDIN Project συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Χορηγός Φιλοξενίας


.
 

Διοργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα

Moυσείο Μπενάκη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο