Δραστηριότητες
  ...  

Δ’ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας

Μετά από διακοπή λίγων χρόνων, η Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας επανέλαβε το 2015 τη διοργάνωση της Ημερίδας Ενδυμασιολογίας, καλώντας τα μέλη της να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους για τις πρόσφατες μελέτες, δημοσιεύσεις ή και εκθέσεις τους. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν 9 μέλη με εισηγήσεις πάνω σε μια ποικιλία θεμάτων, οι οποίες συγκρότησαν το πρόγραμμα της Δ’ Ημερίδας με τίτλο: «Τελευταίες έρευνες στο χώρο του ενδύματος».

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

Ανακοινώσεις

Κύκλος δύο σεμιναρίων: Κοινωνικές και πολιτισμικές θεωρίες ένδυσης

 

 

 

gr ---------eng