Δραστηριότητες
  ...  

Υλικό και ένδυμα
Το θέμα στοχεύει στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ύλης και τελικής μορφής, είτε η ύλη είναι ύφασμα είτε είναι οποιοδήποτε υλικό ή αντικείμενο που μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένδυμα. Πώς το υλικό ορίζει και καθοδηγεί τη φόρμα, τη λειτουργία και την αισθητική του ενδύματος; Τα μέλη της εταιρείας καλούνται είτε να παρουσιάσουν πρωτότυπη έρευνα που σχετίζεται με το θέμα, είτε να μιλήσουν για την ενδυματολογική δουλειά τους σχετικά με το πώς το υλικό εμπνέει, επηρεάζει και διαμορφώνει διαφορετικές μορφές ενδυμάτων. Το ζητούμενο είναι οι εισηγήσεις να αφορούν όλες τις πτυχές της ενδυματολογίας, τόσο σε ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο όσο και στη σύγχρονη δημιουργία. τηση.

 

 

 

 

Ανακοινώσεις

Κύκλος δύο σεμιναρίων: Κοινωνικές και πολιτισμικές θεωρίες ένδυσης

 

 

 

gr ---------eng