Δραστηριότητες
  ...  

Η’ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας:
«Τελευταίες έρευνες στο χώρο του ενδυμάτος»
Για την Η΄ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας, η Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας κάλεσε, όπως και πριν από τέσσερα χρόνια, τα μέλη της να παρουσιάσουν τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα, εκδόσεις ή εκθέσεις. Οκτώ μέλη ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα με μια ενδιαφέρουσα ποικιλία θεμάτων, που περιλαμβάνει από τα εργαστήρια βαφής υφασμάτων της ελληνιστικής περιόδου έως το αρχείο θεατρικών κουστουμιών της Ζουζούς Νικολούδη και από τους μαθητικούς ενδυματολογικούς κώδικες της τουρκοκρατούμενης Ηπείρου έως θέματα που αφορούν την ένδυση των προσφύγων στη Λέσβο του σήμερα.

 

 

 

Ανακοινώσεις

Κύκλος δύο σεμιναρίων: Κοινωνικές και πολιτισμικές θεωρίες ένδυσης

 

 

 

gr ---------eng