...  
  1. Η συντήρηση των ιστορικών ενδυμάτων - Κύκλος 3 συναντήσεων (δείτε περισσότερα…)
  2. Συνέδριο: «Ελληνικές “εθνικές ενδυμασίες”. Από τη δημιουργία στη διάδοση και από τη χρήση στην ερμηνεία» (δείτε περισσότερα…)
  3. Συνομιλώντας με την Ιωάννα Παπαντωνίου & την Αγγελική Γιαννακίδου (δείτε περισσότερα…)
  4. In Conversation: Συναντήσεις με επιμελητές, μελετητές και καλλιτέχνες με θέμα το ένδυμα ως αντικείμενο μελέτης και έκθεσης (δείτε περισσότερα…)
  5. Θ’ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας: «Πρακτικές δημιουργικής επανάχρησης υφασμάτων (19ος-21ος αι.)» (δείτε περισσότερα…)
  6. Κύκλος 2 διαλέξεων: «The History of Sustainability in Fashion» (δείτε περισσότερα…)
  7. Κύκλος δύο σεμιναρίων: Κοινωνικές και πολιτισμικές θεωρίες ένδυσης (δείτε περισσότερα…)
  8. Ενδυματολογικές διαλέξεις (δείτε περισσότερα…)

 

Ανακοινώσεις

Συνέδριο: «Ελληνικές “εθνικές ενδυμασίες”. Από τη δημιουργία στη διάδοση και από τη χρήση στην ερμηνεία». Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κυκλοφόρησε το τρίτο τεύχος των Πρακτικών Ημερίδων Ενδυμασιολογίας

Η συντήρηση των
ιστορικών ενδυμάτων -
Κύκλος 3 συναντήσεων

 

 

 

gr ---------eng